Sprekers:

2004forumgesprek met vertegenwoordigers Nederlandse Zendingsraad, protestantse en rooms-katholieke kerk, Joodse en moslim gemeenschap, werkgroep Missionaire Gemeente-opbouw, jeugd

2005forumgesprek met vertegenwoordigers diverse kerk- en geloofsgemeenschappen en prof. Ulrich Libbrecht over tolerantie en haar grenzen

2006forumgesprek over thema ‘Viva Terra’, geïnspireerd op de Belijdenis van Accra van juli 2004

2007forumgesprek met prof. Ulrich Libbrecht (em. hoogleraar Oosterse reliegies), prof. Gert Poelman (vicaris jeugdpastoraal bisdom Gent), Freek-Jan Daane, predikant VPKB Horebeke over ‘reizen door de tijd’

2008debat met prof. Ulrich Libbrecht, ds. Marc Loos (Kerk & Wereld), Filip De Bodt (vzw ’t Uilekot Herzele) over ‘samen horen – samen zijn’

2009debat over ‘verander jezelf, begin bij de wereld’ met ds. Henk van Andel en mevr. Janneke Van de Ven, moderator Piet Piryns

Lezing door ‘low impact man’ Steven Vromman

2010pastoor Staf Nimmegeers, geïnterviewd door Piet Piryns over de bonte schoonheid van een open wereld

2011prof. dr. Marleen Temmerman (mama daktari) in gesprek met Piet Piryns

2012Jozef De Witte (dir. Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding) in gesprek met Piet Piryns

Lezing ‘Anders Geloven(?)! door dr. Johan Temmerman

2013lezing door en discussie met Dirk Barrez (De Wereld Morgen): ‘van verontwaardiging naar verandering’, bouwen aan sociaal kapitaal

2014Nic Balthazar, lezing over klimaatverandering

2015Christina Pauwels, voordracht over ‘gelukkig zijn’

2016Piet Piryns interviewt Els Keytsman over vluchtelingen, racisme, discriminatie

2017Piet Piryns interviewt Jos Geysels (voorzitter 11.11.11) over ongelijkheid, armoede en millenniumdoelstellingen

2018Piet Piryns interviewt Dirk Draulans over de toekomst van de mensheid en de wereld

2019Piet Piryns interviewt Bruno Vanobbergen over maatschappelijk kwetsbare kinderen, jongeren en hun plek in onze samenleving, een inclusieve samenleving

2021beperkt Geuzenfeest

2022Bleri Lleshi in gesprek met Piet Piryns over ‘Geef vrede een kans’

2023Fleur Pierets geïnterviewd door Elisabeth Gezels over inclusie in de breedste zin van het woord