Wat is het Geuzenfeest?

Het Geuzenfeest is een initiatief van de vzw Geuzenhoek, de protestantse gemeenschap van Korsele in Horebeke. Dat doen we samen met buren en sympathisanten, ongeacht hun afkomst, geloofsovertuiging of geaardheid. Via een eigentijdse benadering van interculturele samenwerking, oecumene, hulp en ontwikkeling wil het Geuzenfeest een breed en jong publiek aanspreken: zowel trouwe, protestants/christelijke bezoeker, als geëngageerde, sociaal voelende medemens van elders. Elk jaar kiezen we een actueel thema en nodigen een spreker uit om over dit thema met ons in gesprek te gaan.

Zo kwamen de voorbije edities onderwerpen aan bod als gelijke kansen voor vrouwen en kinderen, armoede, oorlog en vrede, solidariteit, klimaat, inclusie, mensenrechten, …. kortom onderwerpen die ons bezighouden.

Het feest is voor iedereen gratis: er is geen entreegeld te betalen, zodat iedereen kan meedoen. Toch slagen we er elk jaar in om een mooi bedrag over te houden voor een goed doel in het verre zuiden en oosten. Dit jaar gaat onze steun naar kleinschalige projecten in Brazilië en India.

Geuzenfeest 2024

Op zaterdag 17 en zondag 18 augustus wordt de twintigste verjaardag van het Geuzenfeest gevierd met een goed gevuld en rijkelijk gevarieerd programma, waarin het thema ‘Het goede leven – We zijn allemaal dromers’ tot leven komt. Hans Claus, directeur van de gevangenis van Oudenaarde en artistiek-creatieve duizendpoot, is onze gastspreker. 

Programma

 • Zaterdag 17 augustus
  • geleide wandeling rond de Geuzenhoek
  • Joachim Wannyn en Quinten De Vlaeminck

 

 • concert door KADRIL

 

Zondag 18 augustus

 • oecumenisch samenzijn
 • aperitiefconcert Febe and the Fuzz
 • eetfestijn (barbecue en veggie)
 • kinderanimatie met Speelcaravan
 • gastspreker Hans Claus
 • vertellingen door Theater STAM
 • ambiance met Djurdjevak
 • kampvuur met Alique, (Seppe en Rik Vandewalle)

Sponsors

Om het Geuzenfeest te kunnen organiseren en ook nog een goed doel te kunnen steunen, doen we een beroep op de steun van sympathisanten en sponsors.

Wat bieden we u als tegenprestatie voor uw steun?

Hoofdsponsor € 300

 • uw logo op de website, de affiches en uitnodigingen van het Geuzenfeest
 • één spandoek of reclamebord en folders op het terrein
 • uw logo / advertentie op placemats
 • uw logo / advertentie in de videopresentatie 
 • 4 maaltijdkaarten

Grote sponsor € 175

 • één spandoek of reclamebord en folders op het terrein
 • uw logo / advertentie op placemats
 • uw logo / advertentie in de videopresentatie
 • 2 maaltijdkaarten

Steunend sympathisant € 50

 • vermelding op placemats
 • uw logo / advertentie in de videopresentatie 
 • 1 maaltijdkaart

U ontvangt een factuur ten behoeve van uw administratie.

Nuttige contacten

Sponsorgelden kunnen – ná ontvangst van de factuur – gestort worden op rekening nummer:

BE75 0014 0572 9151 van vzw De Geuzenhoek.

HARTELIJK DANK VOOR UW STEUN