Protestanten en katholieken komen van harte samen om het Evangelie van Jezus Christus te vieren. Op zondag starten we dus met de oecumenische viering, geleid door ds. Tihamér Buzogány en een pastoraal werker (of misschien pastoor Patrick Derde) van de welbekende Oscar Romeroparochie uit dit deel van de Vlaamse Ardennen. We kijken ernaar uit om elkaar weer te ontmoeten en te begroeten in Jezus’ naam. En dan is er muziek: samen zingen is voor christenen, protestant én katholiek, belangrijk. We prijzen ons gelukkig met de gepassioneerde organist die ons zal begeleiden: Sven Vermassen én er komt een Iraanse dame christelijke liederen in het Farsi zingen.