Protestanten en katholieken komen van harte samen om het Evangelie van Jezus Christus te vieren. Op zondag om 10 u. starten we met een oecumenische viering, geleid door dominee Tihamér Buzogány van de protestantse kerk Gent Centrum en pastoor Patrick Derde van de Oscar Romeroparochie uit dit deel van de Vlaamse Ardennen. We kijken ernaar uit om elkaar weer te ontmoeten en te begroeten in Jezus’ naam. En dan is er muziek: samen zingen is voor christenen, protestant én katholiek, belangrijk. We prijzen ons gelukkig met de gepassioneerde organist die ons zal begeleiden, Sven Vermassen. Het samenzijn wordt opgeluisterd door de uit Iran afkomstige zangeres Nadiya Mehdizadeh, die christelijke liederen zingt in het Farsi. Begeleiding door Jan Browaeys.