Egon De Mil is een Oudenaardse gitarist en bassist. Hij speelt mee in verscheidene projecten, zoals Rundfunk, BØM, LECTOR, Up Your Mule en Febe & The Fuzz. Al deze projecten zijn zeer verscheiden qua genre. Door covid werd Egon, zoals veel muzikanten, gedwongen om gedurende lange tijd het samen musiceren te staken. Met een solo set als gevolg, door thuis alleen gitaar te spelen. In de set zijn nummers en muziekstijlen te vinden die niet in zijn vaste projecten passen, laagjes van meanderende gitaarmelodieën die soms durven open te breken.