Children First!

De keuze voor het project, dat het Geuzenfeest 2017 zal ondersteunen is dit jaar gevallen op de vzw “Children First!”.

Deze vereniging is opgericht door een groep vrienden van gemengd Belgisch/Indonesische afkomst, die naar aanleiding van de tsunami van 26 december 2004, hebben beslist om een vzw op te richten. Het doel is om kinderen te helpen die het slachtoffer zijn van rampen of conflicten, of die in extreem armoedige omstandigheden leven. Naast noodhulp wordt tevens structurele ondersteuning aan kleinschalige projecten geboden, die rechtstreeks of onrechtstreeks de ontwikkeling van kinderen in een gemeenschap ten goede komen.

DE PROJECTEN

 1. Noodhulp Banda Aceh Direct na de aardbeving en de tsunami werd in januari 2005 rechtstreeks kleinschalige noodhulp in de hoofdplaats Banda Aceh geboden.

2. Montasik – basisscholen Daarnaast werd ingegaan op het verzoek te helpen bij de grote nood aan didactisch materiaal in de basisscholen van het district Montasik vlakbij Banda Aceh. Het district (195 km² - 19.000 inwoners) bestaat uit 53 hoger gelegen dorpen, die niet beschadigd werden door de tsunami, maar wel door de aardbevingen. Vele families en kinderen uit de lager gelegen dorpen waren naar hier uitgeweken. Ze kregen geen hulp van (inter-)nationale hulporganisaties omdat ze geen toevlucht hadden gezocht in de vluchtelingenkampen. De families bij wie ze terechtkwamen waren arm en hadden zelf al veel kinderen om voor te zorgen. In Montasik zijn er 17 basisscholen. In de periode 2005-2009 werden daarvan 13 scholen geholpen met didactisch materiaal (6.487 schoolboeken), dat eigendom van de school blijft en zo jarenlang kan worden uitgeleend aan de leerlingen.

3. Montasik – naaiatelier Dankzij een ‘noodhulp’fonds van de Vlaamse gemeente Oostkamp, kon een kortlopend project gerealiseerd worden: het opzetten van een naaiatelier voor vrouwen. Er werd een twee maanden durende cursus borduurwerk georganiseerd voor gevluchte vrouwen. Met de verworven vaardigheden kunnen deze vrouwen voor een gezinsinkomen zorgen. Bovendien wordt zodoende de lokale economie op kleinschalige wijze gestimuleerd.

4. Anak Cakung – Jakarta Leergemeenschap in de stadswijken Cakung (A) en Muara Baru (B) (sedert 2009 en nog lopend). Over wie gaat het: een groep van 50 à 65 kansarme kinderen (uit sloppenwijken), die om allerlei redenen niet naar een gewone school kunnen gaan. Vrijwilligers vangen hen op en geven hen basisonderwijs, leren allerlei vaardigheden aan, geven ze sociale waarden mee, met als resultaat dat ze na enige tijd naar de gewone (staats) school kunnen gaan, zonder of met een studiebeurs. Maandelijks activiteitenverslag: http://cakungchildrencommunity.blogspot.com

FONDSENWERVING

 De realisatie van al deze hulp is enkel mogelijk met de financiële steun van vrienden en sympathisanten (Gent en Brugge en wijde omgeving), waarvoor hartelijk dank! De vzw organiseert daarom allerlei activiteiten (met een Indonesisch tintje), zoals kooklessen gevolgd door een etentje, een culturele avond, een diavoorstelling.

Contactpersonen: Francis Van De Walle & Ann Djudzman
fjvdwalle@gmail.com
anndjudzman@gmail.com T:09 281 05 18
Inonk Zurasni Abidin
Dominic Dutholt T: 050 34 72 83
Erkenningsnummer vzw: 875 244 664
children.firstvzw@gmail.com
users.telenet.be/ChildrenFirst
IBAN: BE56 3800 1676 3388