Op 15 augustus 1903 werd in Sint-Maria- Horebeke de eerste Vlaamse Zendingsdag georganiseerd. Het was een ontmoetingsdag van wel vijfhonderd protestanten uit heel het Vlaamse land. Op deze dag kwamen zendelingen, predikanten en evangelisten over hun ervaringen vertellen. De hele activiteit werd in open lucht georganiseerd, naar analogie met de hagenpreken, die in de zestiende eeuw in het geheim moesten plaatsvinden.

Gedurende 100 jaar werd deze traditie in ere gehouden. Jaren lang zakten Vlamingen en Nederlanders af naar een of andere boomgaard op Korsele om samen hun geloof te beleven, maar ook om mensen te ontmoeten, vriendschappen te sluiten en familie en kennissen te ontmoeten.

 

Een hagepreek in de XVI eeuw

Tijd voor vernieuwing.

In 2003, na de viering van honderd jaar Zendingsdagen, vonden de organisatoren, dat het feest aan vernieuwing toe was. Er werd gezocht naar een nieuwe naam. Het werd “Geuzenfeest”.

De bedoeling was om te komen tot een eigentijdse benadering van oecumene, interculturele samenwerking, solidariteit en ontwikkeling. We willen graag een breed en jong publiek aanspreken: zowel de trouwe, protestantse of christelijke bezoeker, als de geëngageerde, sociaal voelende medemens uit de eigen gemeente en ver daarbuiten.

Het Geuzenfeest heeft elk jaar plaats tijdens een weekend kort vóór of na 15 augustus. Het twee dagen durend feest is een organisatie van een werkgroep vrijwilligers, zowel leden van de protestantse gemeente als sympathisanten, buren en vrienden die enthousiast dezelfde waarden en doelstellingen ondersteunen.

 

Een Zendingsdag in 1905

Feest zonder grenzen. 

In een wereld waarin steeds meer grenzen dichtgaan en prikkeldraad gespannen wordt om vluchtelingen buiten te houden, wil het Geuzenfeest voor één dag de grenzen tussen mensen openstellen om elkaar te ontmoeten en naar elkaar te luisteren. We doen dit aan de hand van een oecumenisch samenzijn, een panelgesprek, kinderanimatie, sfeervolle muziek en lekker eten. Zo wil deze dertiende editie van het Geuzenfeest opnieuw zijn hart en deuren openen voor de wereld en tegelijk aan iedereen een warm thuisgevoel geven.

Het Geuzenfeest 2016