Geuzen zijn protestanten, protestanten zijn christenen. Hoewel er verschillen zijn met andere christelijke tradities weten we ons met elkaar verbonden, we geloven namelijk in dezelfde Heer: Jezus Christus. We ervaren het daarom als een verrijking om samen het Evangelie te vieren. Wees welkom!

Met medewerking van dominee Simon van der Linden en pastoor Patrick Derde.