Het Geuzenfeest wil noodlijdenden in India blijven helpen

Dit jaar kunnen en mogen we geen Geuzenfeest organiseren. Jammer, jammer. Maar ook begrijpelijk: eerst moet het coronavirus bedwongen worden en onder controle zijn, pas dan kunnen we weer beginnen dromen, plannen, organiseren. We kijken nu al hoopvol uit naar zondag 15 augustus 2021 voor het 17de Geuzenfeest ….

Onze solidariteit is nodig, meer dan ooit

In het voorjaar konden we € 3.000 euro overmaken aan onze vriend priester Amalraj in Varanasi in India. Dat bedrag konden we gelukkig putten uit de reserve van het Geuzenfeest. Onder andere met deze steun kon Amal zo’n drieduizend gezinnen van wat basislevensmiddelen voorzien. Maar de noden zijn ondertussen niet verminderd, laat staan opgelost. De corona-epidemie woedt in alle hevigheid in het overbevolkte India. Wie bovendien straatarm is, heeft het extra moeilijk om te overleven: daklozen, mensen in krottenwijken, weduwen, gastarbeiders, de armsten van de armen, kortom, deze heel kwetsbare groepen vechten om voedsel te vinden om te kunnen overleven. Dat schrijft  Amal in zijn laatste mail van eind juli (zie hieronder).  Amal geeft aan, dat zijn spaarpotje waarmee hij voedsel kan kopen, zo goed als leeg is. Gelukkig kan hij bij enkele grote winkels voedsel ‘lenen’ om de mensen nog een tijdje voort te helpen. Met de hulp van vrijwilligers gaat Amal van deur tot deur, van krottenwijk tot krottenwijk om er eten uit te delen. De coronamaatregelen in India zijn heel streng. Toch mogen de vrijwilligers van de overheid individueel, niet in groep, van deur tot deur gaan om voedsel te bedelen. 

Amal ervaart ook hoe moeilijk het is om voldoende gulle schenkers te vinden die zijn hulpverlening financieel gedurende de pandemie blijven ondersteunen.  

We laten Amal niet in de steek. Jij toch ook niet?

In deze tijden van grote nood durven we een beroep te doen op de solidariteit van de ‘achterban’ en sympathisanten van het Geuzenfeest. Wil en kan je ook een genereuze duit in het zakje doen voor het project van Amal in India? Dan is jouw gift nu heel welkom op de rekening van vzw Geuzenhoek
BE75 0014 0572 9151. Graag met als mededeling: ‘Geuzenfeest, project India’. 

In naam van Amal dankt de Geuzenfeestwerkgroep jou alvast hartelijk voor je steun en solidariteit!

Voor de werkgroep, Cornelis Blommaert

 

Hieronder enkele fragmenten uit de mail van Amal, waarin hij antwoordt op onze vragen.

Dear Friends,

…..

By the grace of God, the people around me and I are safe and healthy till now. As you have mentioned, the pandemic is spreading very fast in India and also in Varanasi. Yes, good number of people are getting infected by the virus in my area, but as soon as the virus cases are found, the area is declared as hotspot. So entry to the area is restricted for fifteen days. In such areas, the poorest of the poor and the vulnerable struggle and even die. 

As the virus is spreading very fast, the homeless, slum dwellers, migrant workers, widows, the vulnerable and the poorest of the poor are struggling to find food to survive. There is so much need to feed the above mentioned category of people, but now I don’t have money to feed them. However, I am using my little savings (*) and borrowing food items from some known shopkeepers to feed the poor and vulnerable. My motto is that no human being in my area or in and around go to bed hungry and die. So I have volunteers who go house to house, street to street, slum to slum, village to village to provide food items or cooked food to the vulnerable personally. We are not allowed to do it in groups, which is very dangerous, but we can do it person to person or door to door. So even in a lockdown we have special permission to go around to provide food items or cooked food to the vulnerable, but it is very difficult to find generous persons to come forward to help us financially during this pandemic.(*) 

Please, convey my love, greetings and sincere thanks to all, especially your family and friends and members of Geuzen and be assured of my daily prayers for all of you.

Thanking you,

With best wishes and prayers,

Amal

(*) wij hebben deze passages in vetjes gezet.